Australijskie Astryldy
Australijskie Astryldy

Odpowiednie żywienie drobnych ptaków egzotycznych, czyli właściwie dobrana i zbilansowana mieszanka ziarnowa, ma zasadniczy wpływ na zdrowie naszych skrzydlatych podopiecznych, kondycję jak również nienagannie działający instynkt rozrodczy. Nasza firma wprowadzając na rynek produkt o nazwie Australijskie Astryldy wychodzi naprzeciw hodowcom dając do dyspozycji odpowiednią kompozycję ziaren, która w głównej mierze opiera się na wysokiej różnorodności nasion traw np: (kupkówka pospolita, tymotka łąkowa) chwastów, mohar, którymi na co dzień ptaki te odżywiają się w naturalnym biotopie. Jak powszechnie wiadomo ptaki, które mają do dyspozycji karmę istotnie zbliżoną do tej, która występuje w ich naturalnym środowisku odznaczają się dłuższą żywotnością, dużą ilością sił witalnych, większą chęcią gniazdowania, co nie raz już potwierdziły badania w tym kierunku poczynione.

 

Proso senegalskie żółte 30%
Kanar 30%
Proso węgierskie (mohar) 15%
Murzynek 10%
Nasiona chwastów 10%
Nasiona traw 5%

 

dsc_39971